سرخط خبرها
  • موسسه حقوقی توسعه میزان اندیشه 88548106

  • موسسه حقوقی توسعه میزان اندیشه 88548104

  • نمایشگاه بورس،بانک وبیمه - تیرماه 95 تهران

موسسه توسعه میزان اندیشه

تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مصداق تعریف واژه ها در مسیر گسترش عدل و عدالت، تدبیر و درایت و مقابله و مبارزه با جرم و جنایت می اندیشد و فردایی فروزانتر برای جامعه ی بشری، خصوصا مردم ایران زمین را آرزو میکند و اما... در پرتو توجه معبودمطلق، در روزگاری که میزان عدل و داد و اندیشه برتر در زندگی بشری ، پنجره ای به سوی رستگاری است، هر فرد اعم از حقیقی و خقوقی با عمل به وظایف فردی و اجتماعی خویش راهگشای امور برای خود و جامعه زیستی پیرامون خود می باشد که ملاک عمل در چارچوب قوانین تعریف شده و هرکس به قانون بی توجهی کند ، در اصل معیارها و ضوابط اخلاقی انسانی را نادیده گرفته است